Gränsvärden

Idag rapporterar flera medier om att gift hittats i mjölkprodukter i Sverige. Jag är inte förvånad. Det talas om gifter och smittor i maten hela tiden. Det som dock förvånar mig är följande meningar som är tagna ur Aftonbladets artikel på ämnet idag och från Livsmedelsverkets hemsida.
 

Aflatoxin bildas av mögelsvamp. Om man utsätts för det under lång tid ökar risken att få leverskador och levercancer. Gränsvärdena är därför extremt låga.

 

Men Anna Widell, som är expert på främmande ämnen i mjölk vid LRF Mjölk, menar att produkterna hade låga halter av giftet när de såldes i butik.
– Mjölken hade spätts ut med mjölk från andra gårdar så halten av aflatoxin var under gränsvärdet, säger Anna Widell.

 

Våra kunder kan känna sig trygga med våra produkter, de svenska gränsvärdena är stränga, säger Gina Kylin.

 

I dag är kunskapen om många risker i maten stor och mycket är reglerat i lagar och regler. Ett exempel är EU-gemensamma gränsvärden för hur mycket kvicksilver som får finnas i fisken som säljs.

 

Vad tror ni då att jag reagerar på? Jo, jag har gjort det enkelt för er genom att feta just de orden. Låga halter av giftet och gränsvärden.

 

För mig är det helt ofattbart att vi ens sätter gränser över noll när det kommer till farliga ämnen i mat. Det borde vara nolltolerans och inget annat.

- Förlåt mig, men jag ser lite dåligt. Det luktar fisk med ser ut som kvicksilver.
 
/Karo